ปรับปรุงเวอร์ชั่น

เวอร์ชั่น วันที่ รายละเอียด
2.0.0 01/10/2562
 • ฟังก์ชั่นปิดงาน
 • เพิ่มหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เพิ่มสรุปใบแจ้งหนี้
 • แก้ไขโปรแกรมส่วนบันทึกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน
1.7.4 05/07/2561
 • ฟังก์ชั่นปิดงาน
 • เพิ่มใบปะหน้าในส่วนของนักวิเคราะห์
1.7.3 24/04/2561
 • แก้ไขเรื่องหมายเลขวิเคราะห์หาย
 • แก้ไขเรื่องหนังสือนำส่ง
1.7.2 20/03/2561
 • เมื่อมีการรับตัวอย่างมากกว่าหนึ่งคนเวลาบันทึกผลได้หมายเลขวิเคราะห์เดียวกัน
 • โปรแกรมคำนวนณระยะเวลาตามวันราชการ /ปฏิทิน ไม่ถูกต้อง
 • หน่วยของปริมาณสุ่มของกลางในแบบ แบบ ป.ป.ส.6-43 แสดงผลเป็น "กิโลกรัม"เท่านั้นถึงแม้ละเลือกหน่วยอื่นโปรแกรมก็ไม่เปลี่ยนให้
 • ให้ลบคำว่า"บรรจุใน" ที่ปรากฏในแบบ ป.ป.ส.6-43 และรายงานผลการทดสอบออก
 • ประเภทการับผลการตรวจวิเคราะห์ รับด้วยตนเอง หรือ รับผลทางไปรษณี ฟังชั่นยังใช้งานไม่ได้
 • เวลาเพิ่มข้อมูลระบบต้องสามารถ Dill down ข้อมูลได้
 • ต้องการให้ออกรายงานเป็นชุดตามหนังสือนำส่ง โดยในใบรายงานประกอบด้วย ฟิลด์หมายเลขทดสอบ ชื่อผู้ป่วยและผลวิเคราะห์
 • อยากให้ พิมพ์ แก้ไขตรงดรอปดาวได้ ในผลวิเคราะห์และหมายเหตุได้
 • รายงานภาษาอังกฤษอาหารเวลาปรับปรุงข้อมูลข้อมูลไม่แสดง
 • ขอให้บันทึกผลได้แบบ Dropdown list box
 • ขอให้บันทึกวันที่เก็บตัวอย่างเลือก ปฏิทินได้
 • เพิ่มช่องมาตฐานวิธีทดสอบให้ยาวกว่าเดิม
     
Forgot your Password Close
   
Username/Email: